ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ซื้อ ขาย ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและรับเขียนระบบ PLC การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
ปัจจุบัน หจก.เลิศบุศย์ ตั้งอยู่เลขที่ 399/6  หมู่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ซื้อ ขาย ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและรับเขียนระบบ PLC โดยมี ทีมงานวิศวกร และทีมงานช่างที่มีความชำนาญในการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งบริการหลังการขาย

SPERO Tools in the big exhibition in Norway
รีวิว การจัดงานออกบูช SPERO
  
  
  
 
 
 
LARDBOOT LTD.,PART
399/6 Moo 8 Suan Zone  Krathumban District Samutsakhon Province 74110 Thalind

Copyright  © 2014 : LARDBOOT  LTD.,PART All rights reserved.