ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ซื้อ ขาย ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและรับเขียนระบบ PLC การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
SPERO Genernal line pic
Head Stop
Active Harmonic Filter
เนมเพลท
เครื่องขึ้นลงหินโคนอัตโนมัติ
ตู้เปล่า
รางเคเบิ้ลแลดเตอร์
ตู้คอนโทรล
อินเวอร์เตอร์
ตัวควบคุมอุณหภูมิ
พร็อกซิมิตี้

ระดับการป้องกัน (Index of Protection)

เป็นการบอกถึงความสามารถในการป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกิดจากการสัมผัสส่วนที่มีไฟไม่ว่าโดยตรง หรือสอดวัตถุเข้าไป รวมทั้งป้องกันความเสียหายจากของเหลวที่เข้าไปในตัวเครื่องอีกด้วย รายละเอียดของการป้องกันจะแทนด้วยตัวเลข หลัก ตามหลังอักษร IP เรียกสั้นๆ ว่ารหัส IP

IP (Index of Protection) กำหนดโดยมาตรฐาน IEC 60529 และมอก 513-2527 โดยรหัสเลขตัวแรกจะบอกความ สามารถในการป้องกันอันตรายจากของแข็ง รหัสเลขตัวที่สองจะบอกความสามารถในการป้องกันอันตรายจากของเหลว ความหมายของตัวเลข แต่ละหลักแสดงดังตาราง

รหัส

รหัสตัวแรก สามารถป้องกันของแข็ง

รหัสตัวที่สอง สามารถป้องกันของเหลว

0

ไม่มีการป้องกัน

ไม่มีการป้องกัน

1

สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่งได้

2

สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 12 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่ง และในแนวที่ทำมุม ไม่เกิน 15 องศากับแนวดิ่งได้

3

สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 2.5 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่ง และในแนวที่ทำมุม ไม่เกิน 60 องศากับแนวดิ่งได้

4

สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1.0 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้

สามารถป้องกันน้ำที่สาดมาจากทุกทิศทางได้

5

สามารถป้องกันฝุ่นได้

สามารถป้องกันน้ำที่ถูกฉีดมาตกกระทบในทุกทิศทางได้

6

สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์

สามารถป้องกันน้ำฉีดอย่างแรงเข้าทุกทิศทาง

7

-

สามารถป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวได้

8

-

สามารถป้องกันน้ำเมื่อใช้งานอยู่ใต้น้ำ

เช่น IP43 หมายถึงสามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า มม. ไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้ และยังสามารถป้องกันน้ำฝน ที่ตกลงมาในแนวไม่เกิน 60 องศากับแนวดิ่งได้ รหัส IP พบเห็นได้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายประเภท เช่น Load center , Consumer หรือตู้ Switchboard เป็นต้นหรืออาจกำหนดไว้ในแบบไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ทำการติดตั้ง เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและปลอดภัย ในบางประเทศอาจใช้รหัส IP ถึง หลักโดยเลขรหัสตัวที่ จะบอกถึงความสามารถ ในการป้องกันการถูกกระแทกทางกล แต่ในประเทศไทยที่พบเห็นทั่วไปใช้เพียง หลักเท่านั้น

          นอกจากกำหนดระดับการป้องกันด้วยรหัส IP แล้วอาจพบอุปกรณ์ที่มีการกำหนดตามมาตรฐานอื่นเช่น NEMAซึ่งเป็นมาตรฐานของสมาคมผู้ประกอบการไฟฟ้าสหรัฐอเมริกาโดยระบุชนิดเครื่องห่อหุ้ม (Enclosure) และมีรายละเอียดดังนี้

ข้อกำหนด

การนำไปใช้งาน

NEMA

ไม่มีเครื่องห่อหุ้ม

ไม่มีการป้องกัน

0

วัตถุประสงค์ทั่วไป

ใช้ติดตั้งในอาคาร

1
**

ทนหยดน้ำ

บริเวณที่มีของเหลวจำนวนเล็กน้อยตกเหนือเครื่องห่อหุ้ม และยอมให้ความชื้นเข้าไปภายในได้

2
2 **

กันฝุ่นกันฝนต้านทานลูกเห็บ

บริเวณที่มีทั้งฝุ่นและฝน อาจใช้นอกอาคารเช่นอู่ต่อเรือ หรือในอุโมงค์

3

ทนฝนต้านทานลูกเห็บ

ติดตั้งนอกอาคารใช้งานภายใต้ฝน และลูกเห็บ

3R
3R **

กันฝุ่นกันฝนทนลูกเห็บ

ใช้นอกอาคารในสภาวะที่มีลูกเห็บตก

3S

กันน้ำกันฝุ่น

ใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องล้างทำความสะอาด ทำด้วยสแตนเลส

4

กันน้ำกันฝุ่นต้านทานการกัดกร่อน

ทำด้วยวัสดุทนการกัดกร่อนสูงใช้ในอุตสาหกรรมเคมี โรงปุ๋ย โรงงานกระดาษ

4X

กันฝุ่นกันน้ำอยู่ใต้น้ำ

ใช้กับอุปกรณ์ที่อยู่ใต้น้ำ

6

กันฝุ่นกันหยดน้ำ

ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เปื้อนน้ำมัน

12

กันน้ำมันกันฝุ่น

ป้องกันน้ำมันและฝุ่นเข้าซึ่งจะทำลายอุปกรณ์ขณะทำงาน

13

*   การป้องกันลูกเห็บ ตามมาตรฐาน IEC144 ไม่ได้กำหนดไว้
** ระบายความร้อน

            ตารางเปรียบเทียบระหว่าง NEMA Enclosure Type และ IP Class Protection (IEC Standard)

NEMA EnClosure Type Number

IEC Enclosure Classification Designation

1

IP10

2

IP11

3

IP54

3R

IP14

3S

IP54

4 and 4X

IP56

5

IP52

6 and 6P

IP67

12 and 12K

IP52

13

IP54 
 
 
 
 
LARDBOOT LTD.,PART
399/6 Moo 8 Suan Zone  Krathumban District Samutsakhon Province 74110 Thalind

Copyright  © 2014 : LARDBOOT  LTD.,PART All rights reserved.

 
 
 
S