ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ซื้อ ขาย ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและรับเขียนระบบ PLC การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
SPERO Genernal line pic
Head Stop
Active Harmonic Filter
เนมเพลท
เครื่องขึ้นลงหินโคนอัตโนมัติ
ตู้เปล่า
รางเคเบิ้ลแลดเตอร์
ตู้คอนโทรล
อินเวอร์เตอร์
ตัวควบคุมอุณหภูมิ
พร็อกซิมิตี้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์: Plastic.injection energy.saving system
 
 

Power range 380V Single-unit power : 0.75~75kW
 In practical production, over power margin is common and results in energy waste. The production process include mold clamping, mold locking, plastic injecting, pressure maintaining, plastic heating, cooling, mould sinking, etc. Needed power pressure and flow rate of each process varies. Especially for the light load, energy waste is more. For plastics injecting machine of fixed capacity, the power source, pump motor, operates with constant speed to offer constant flow quantity. The excessive liquid pressure flows back through overflow valve. Simultaneously, long-term feedback flow will cause the violent friction between liquid pressure oil and components, which results in heating of oil and affect components' durance.
 This unit drives the oil pump motor according to the signal from the pressure-flow proportional value on the injection machine. It saves a lot of power energy with no compromise of fulfilling all the function of the system what’s more it overcomes all the above shortcomings. It is the imperative and ideal driving solution for the injection machine with dosing pump. Normally, energy-saving rate is above 20percent

Advantages after use inverter to drive:

     -  High energy saving rate:
        Save 30%~65% energy as shown in the figure.
     -  Soft start of motor:
        Small impact to power network reduces the power transforming
        equipment capacity in application,
        reduce noise and improve working environment.
     -  Improve power factor:
        Reduce wattles power consumption
     -  High reliability:
        Release vibration and components wearing, reduce oil heat,
        prolong the lifespan of equipment and mould


 
 
 
 
 
LARDBOOT LTD.,PART
399/6 Moo 8 Suan Zone  Krathumban District Samutsakhon Province 74110 Thalind

Copyright  © 2014 : LARDBOOT  LTD.,PART All rights reserved.